U zavisnosti od potreba, odrasli polaznici mogu da pohađaju kurs opšteg ili poslovnog engleskog jezika. U radu sa odraslima se posebna pažnja poklanja razvoju konverzacijskih sposobnosti kako bi po završetku kursa bili u stanju da se efikasno sporazumevaju u privatnom i poslovnom životu.
Kurs opšteg engleskog jezika mogu da pohađaju apsolutni početnici ali i oni koji su jezik učili ranije i koji će na osnovu rezultata ulaznog testa biti razvrstani u određene grupe. Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta u večernjim terminima u grupama do 6 polaznika. Po zahtevu polaznika nastava se može organizovati i u prepodnevnim i popodnevnim terminima.
Strani jezik za odrasle


Kurs poslovnog engleskog je podeljen na dve vrste kursa: kurs opšteg poslovnog i kurs poslovnog engleskog za specifičnu struku.
Kurs opšteg poslovnog mogu da pohađaju apsolutni početnici.  Na ovom kursu polaznici mogu da nauče niz korisnih poslovnih termina i fraza, poboljšaju veštinu poslovne korespodencije, nauče kako da pripreme i održe efektne poslovne prezentacije, kako da naprave dobar CV i predstave sebe u najboljem mogućem svetlu na razgovoru za posao ali i da saznaju kakav način ponašanja i koja vrsta dijaloga su prihvatljivi na poslovnim ručkovima sa inostranim partnerima.
Kurs poslovnog engleskog za specifičnu struku mogu da pohađaju oni koji imaju znanje engleskog na minimum A2 nivou po Evropskom referentnom okviru. Nastava na ovom kursu je fokusirana na vokabular i situacije koji su vezani za određenu struku.
Nastava opšteg poslovnog engleskog i poslovnog engleskog za specifičnu struku  se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta u večernjim terminima u grupama do 6 polaznika.
U toku godine se rade periodični testovi za proveru znanja a na kraju školske godine se radi završni test na osnovu koga se dobija sertifikat škole za savladani nivo znanja. Svi nivoi znanja su usklađeni sa Evropskim referentnim okvirom.Knjige za učenje stranog jezika
U okviru mesečne rate, polaznici plaćaju onaj broj časova kojima su prisustvovali.
U slučaju opravdanog odsustva polaznika sa časa, propušteni čas se nadoknađuje bez naknadne doplate.
Škola stranih jezika Speaker's Corner , Kneza Višeslava 138, 011/420-7913, mob. 061/161-4567