Rad sa školskim i omladinskim uzrastom podrazumeva razvoj sve 4 jezičke veštine: govor, pisanje, čitanje i razumevanje.
Veliku pažnju posvećujemo podsticanju polaznika ovog uzrasta na samostalno učenje i otkrivanje stranog jezika. Iz tog razloga se od polaznika traži da periodično rade projekte na stranom jeziku. Teme projekata biraju sami polaznici ili u dogovoru sa profesorom. Polaznici se takođe podstiču da aktivno učestvuju u osmišljavanju priredbe na stranom jeziku što im pruža dodatnu priliku za vežbanje stranog jezika kroz različite vidove izražavanja.
 
Učenici školskog uzrasta na priredbi
U nastavi se koriste udžbenici renomiranih izdavača (Oxford, Macmillan, Cambridge...) ali i mnogo dodatnih materijala uz pomoć audio-vizuelnih sredstava i interaktivnih programa. Tempo nastave je 2 puta nedeljno po 60 minuta u grupama do 6 polaznika. Moguće je birati smenske grupe (kombinacija prepodnevnih i popodnevnih termina) ili isključivo popodnevne (večernje) grupe.
Učenici školskog uzrasta Halloween
Polaznici se razvrstavaju u određene grupe na osnovu rezultata ulaznog testa. Tokom školske godine se rade periodični testovi za proveru stečenog znanja koje roditelji dobijaju na uvid kako bi mogli da prate napredovanje svoje dece. Na kraju školske godine se radi završni test na osnovu koga se dobija sertifikat škole za stečeni nivo znanja. Stečeni nivo znanja je u skladu sa Evropskim referentnim okvirom.
Dva puta godišnje, u decembru tekuće i junu sledeće godine, se organizuju priredbe za roditelje.
U okviru mesečne rate, polaznici plaćaju onaj broj časova kojima su prisustvovali.

 

ZA NOVE POLAZNIKE ORGANIZUJEMO BESPLATNE DEMO ČASOVE U SEPTEMBRU UZ PRETHODNO ZAKAZIVANJE

Škola stranih jezika Speaker's Corner , Kneza Višeslava 138, 011/420-7913, mob. 061/161-4567