Englesko zabavište za najmljadje

Englesko zabavište je namenjeno deci uzrasta 3-6 godina koja se po prvi put susreću sa engleskim jezikom. Imajući u vidu da deca tog uzrasta strani jezik najlakše usvajaju kroz igru, nastava za ovu uzrasnu grupu je kombinacija pesme, igre, glume, kreativne radionice i aktivnosti u prirodi. Na ovaj način deca neprimetno i sasvim spontano usvajaju strani jezik i ovladavaju njime kao maternjim jezikom.

Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 50 minuta i počinje u septembru tekuće godine a završava se krajem juna sledeće godine. Na raspolaganju su 2 termina: prepodnevni i popodnevni. Zbog optimalnog rada sa svakim detetom maksimalan broj dece u grupi je 6.

Da bi roditelji imali konstantan uvid u napredak svoje dece organizuju se priredbe tokom školske godine i prave se periodični izveštaji o svakom detetu ponaosob.

 

 

                                                       

 

                                                    PRIJAVITE SE ZA OTVORENI ČAS!

 
Spekes's corner

Spekes's corner

Englesko zabavište
Speaker's Corner

Speaker's Corner

Englesko zabavište
Speaker's Corner

Speaker's Corner

Englesko zabavište
Speaker's Corner

Speaker's Corner

Englesko zabavište