U radu sa predškolskim uzrastom su i dalje prisutni elementi pesme, igre, glume i kreativne radionice ali se pažnja poklanja i usvajanju alfabeta i pravljenju prvih koraka u pisanju. Za nastavu se koriste udžbenici svetski renomiranih izdavača (Heinle, Oxford, Cambridge...) u kombinaciji sa audio-vizuelnim sredstvima. Na ovaj način deca stiču dobru osnovu za napredne, zahtevnije nivoe ali isto tako i za savlađivanje gradiva iz engleskog jezika u redovnoj školi.

Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 50 minuta u popodnevnim terminima i počinje u septembru tekuće godine a završava se krajem juna sledeće godine. Maksimalan broj polaznika u svakoj grupi je 6.

Za uvid u napredak dece organizuju se priredbe tokom školske godine i prave se periodični izveštaji o svakom detetu ponaosob.

 

 

 

                                                              PRIJAVITE SE ZA OTVORENI ČAS!