Kursevi jezika skolski uzrast-

  

Rad sa školskim i omladinskim uzrastom uzrastom podrazumeva razvoj sve 4 jezičke veštine: govor, pisanje, čitanje, razumevanje. Velika pažnja se posvećuje podsticanju đaka ovog uzrasta na samostalno učenje i istraživanje jezika. Iz tog razloga deca povremeno rade projekte na engleskom jeziku. Temu projekta biraju đaci u dogovoru sa profesorom. Kako izgleda izložba koju čine projekti đaka različitog uzrasta pogledajte ovde.

Nastava za decu školskog i omladinskog uzrasta se odvija 2 puta nedeljno po 60 minuta u grupama do 6 polaznika. Moguće je birati smenske grupe (kombinacija prepodnevnih i popodnevnih termina) ili isključivo popodnevne (večernje) grupe.

Polaznici se razvrstavaju u određene grupe na osnovu rezultata ulaznog testa. Nivo znanja koji se stiče posle jedne školske godine je u skladu sa Evropskim referentnim okvirom.

 

 

Tokom školske godine se rade periodični testovi za proveru stečenog znanja a na kraju školske godine se polaže završni test na osnovu koga se dobija diploma za savladani nivo znanja. U slučaju opravdanog odsustva polaznika sa časa, nadoknađuju se propušteni časovi bez naknadne doplate.

 

                                                          PRIJAVITE SE ZA OTVORENI ČAS!