U zavisnosti od svojih potreba odrasli polaznici mogu da pohađaju kurs opšteg ili poslovnog engleskog jezika. U radu sa ovom grupom se naročiti akcenat stavlja na razvoj konverzacijskih sposobnosti kako bi po završetku kursa bili u stanju da se efikasno sporazumevaju u privatnom i poslovnom životu.

Kurs opšteg engleskog jezika mogu da pohađaju i apsolutni početnici ali i oni koji su jezik učili ranije i koji će na osnovu rezultata ulaznog testa biti razvrstani u određene grupe. Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta u večernjim terminima u grupama do 6 polaznika. Po zahtevu polaznika nastava se može organizovati i u prepodnevnim i popodnevnim terminima.

 

Kurs poslovnog engleskog jezika mogu da pohađaju samo oni koji poseduju znanje engleskog jezika na B1 nivou. Na ovom kursu polaznici mogu da nauče niz korisnih termina i fraza neophodnih za određenu profesiju, poboljšaju poslovnu korespodenciju, nauče kako da pripreme i održe efektne poslovne prezentacije ali i da saznaju kakav način ponašanja i koja vrsta dijaloga su prihvatljivi na poslovnim ručkovima i večerama sa inostranim partnerima.

 

Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta u večernjim terminima u grupama do 6 polaznika.

 

U toku godine se rade periodični testovi za proveru znanja a na kraju školske godine se polaže završni test na osnovu koga se dobija diploma za savladani nivo znanja. Svi nivoi znanja su usklađeni sa Evropskim referentnim okvirom.

U slučaju opravdanog odsustva polaznika sa časa, nadoknađuju se propušteni časovi bez naknadne doplate.

 

 

 

                                                      PRIJAVITE SE ZA OTVORENI ČAS!